Thursday, April 21, 2011

ਪੇਪਰ - ਸਤਦੀਪ ਗਿੱਲ

ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ ਸੀ । ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।


ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ


ਦਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ


ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੰਗਦੇ ਨੇ ।


ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ


ਸਮਾਂ ਕੱਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਢੋਲਦੀਆਂ


ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਦੇ ਨੇ ।


ਘਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਇਆ ਹਾਂ


ਕੰਪਿਉਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਠ ਗਇਆ ਹਾਂ


ਕਿਓਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ।


ਸਮਾਂ ਕੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ


ਬੈਠ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ


ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਅੱਖਰ ਵਰਕੇ ਤੇ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ।

Tuesday, April 5, 2011

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ - ਏਨ੍ਰੀਕ਼ ਅਤੇ ਯੂਰੀ (Enrique And Yuri)


ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ


ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲ੍ਹੀਆਂ ਚੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈਂ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


.....


ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਰ ਸਕਦੀ  ਹਾਂ


ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


.....


ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ


ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚੁਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


.....


ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ?


ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੱਕਣੀ ?


ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ


ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਦੂਰ ਮੈਥੋਂ


.....


ਤੇਰਾ ਪਾਗਲਪਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ?


ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ?


ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ


ਜਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲੋਂ


.....


ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ


ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲ੍ਹੀਆਂ ਚੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈਂ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


.....


ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਰ ਸਕਦੀ  ਹਾਂ


ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


.....


ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਂ


ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


.....


ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ?


ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੱਕਣੀ ?


ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ


ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਦੂਰ ਮੈਥੋਂ


.....


ਤੇਰਾ ਪਾਗਲਪਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ?


ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ?


ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ


ਜਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲੋਂ


.....


ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ


ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲ੍ਹੀਆਂ ਚੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈਂ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ


.....


Read the Spanish Lyrics and English Translation Here